• รับกำจัดปลวก

รับกำจัดปลวก บริษัทกำจัดปลวก ณัชชา เพสท์ เซอร์วิส 
ได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข

การวางท่อกำจัดปลวก คือ

ระบบวางท่ออัดน้ำยาเข้าไปใต้พื้นอาคารระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมักเรียกสั้นๆ ว่า ระบบวางท่อ (Pipe Treatment) เป็นระบบป้องกันปลวกถาวรสมบูรณ์แบบ ที่จะสามารถคุ้มครองป้องกันอาคารจากการรุกล้ำทำลายของปลวกได้ตลอดชั่วอายุของบ้าน และอาคาร

ข้อดีของระบบวางท่อเมื่อเปรียบเทียบกับระบบฉีดพ่นและอัดน้ำยาลงดินธรรมดามี 3 ดังนี้ คือ

1. สามารถอัดน้ำยาเข้าไปใต้พื้นอาคารผ่านหัวฉีดที่เตรียมไว้โดยรอบอาคารได้เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันแล้ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา ซึ่งนอกจากจะประหยัดได้ในอนาคตแล้ว ยังไม่ต้องเสียเวลาเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือนหรือเครื่องใช้อื่นๆ อันอาจทให้เกิดการชำรุดเสียหายอีกด้วย

2. ไม่ทำให้พื้นอาคารซึ่งใช้วัสดุอย่างดี เช่น หินอ่อน หินกาบ เซรามิค หรือปาร์เก้ เกิดความเสียหายหรือมีจุดตำหนิอันเนื่องมาจากการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยา

3. ไม่ต้องนำน้ำยาปริมาณมากๆ ผ่านเข้าไปในตัวอาคาร อันอาจสร้างกลิ่นรบกวนและเกิดอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.
02-8123770, 086-3968103 , 089-8957806

บริการ รับกำจัดปลวก วิธีอื่นๆ

รับกำจัดปลวกด้วยระบบการใช้เคมี

เป็นระบบผสมผสานทั้ง การอัดน้ำยาลงดิน (Soil Treatment), ระบบพ่นน้ำยา (Spraying System), ระบบฉีด (Injection System), การอัดน้ำยาเข้าท่อ (Pipe Treatment) โดยใช้เครื่องฉีด แรงอัดสูงและพ่นน้ำยาเคมีเคลือบผิวดิน โดย “น้ำยาเกรดพรีเมี่ยม” ไร้กลิ่น มีความปลอดภัยสูง ต่อสมาชิก ในบ้าน รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง

 • สำหรับอาคารสร้างใหม่ เราจะทำการติดตั้งท่อระบบกำจัดปลวกตามแนวคานไว้ใต้อาคาร
 • สำหรับอาคารที่ทำระบบท่อปลวกไว้แล้ว เราจะทำการอัดเคมีเข้าท่อกำจัดที่มีอยู่แล้ว
 • สำหรับอาคารที่ ไม่มีท่อ ระบบกำจัดปลวก ติดตั้งไว้เลยตั้งแต่ตอนแรก จะทำการเจาะพื้นอาคารเพื่ออัดเคมีลงใต้พื้นอาคาร

รับกำจัดปลวกด้วยการใช้ระบบเหยื่อเลบี้รินธิ์

ระบบเหยื่อกำจัดปลวกในรูปแบบสถานี ในสถานีจะมี สารควบคุมการเจริญเติบโต (insect Growth Regulators-IGRs) และตัวควบคุมการปล่อยสาร สารควบคุมการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นโฮโมนเฉพาะสำหรับแมลงในเหยื่อกำจัดปลวก สารนี้จะยับ ยั้งไม่ให้ปลวกลอกคราบซึ่งรู้จักกันในนาม สารยับยั้งการลอกคราบ (Chitin Synthesis Inhibitors – CSI) หลังจากปลวกได้กินเหยื่อที่มีสารยับยั้งการลอกคราบ ปลวกจะไม่สามารถลอกคราบได้ อย่าง สมบูรณ์ ซึ่งในสุด “ปลวกจะตายทั้งรัง”

ใช้สำหรับอาคารที่มีปลวกเกิดขี้นแล้ว และ ลูกค้าไม่ต้องการกำจัดปลวกด้วยระบบเคมี ปลอดภัยต่อเด็ก สัตว์เลี้ยง และสิงแวดล้อม

รับกำจัดปลวก

คลิปให้บริการ รับกำจัดปลวก ด้วยการใช้ระบบเหยื่อ

ล่อปลวกมากินเหยื่อ

หลังจากการวางเหยื่อ

ผลงานหลังวางเหยื่อ

สำเร็จปลวกมากันเพียบ

เหตุผลที่ลูกค้าใช้บริการกำจัดปลวกจากเราอย่างต่อเนื่อง

 • เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ

  บริษัทฯใช้ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยม เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสานกับทีมงานที่มีความชำนาญ เพราะสถานที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ในการออกให้บริการทุกครั้ง บริษัทฯจะวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจำกัดปลวกและแมลง ซึ่งทุกระบบของการให้บริการ “บริษัทรับประกันทุกระบบตลอดสัญญา”

 • บริการด้วยความตั้งใจ

  เรามุ่งเน้นให้บริการในทุกสถานที่อย่างเต็มที่ ไม่รีบเร่งดำเนินการ มีระบบการติดตามการปฏิบัติงาน การตรวจเช็คตามสัญญา พนักงานมีความชำนาญ สุภาพ และ “วางใจได้” ในการเข้าไปทำงานในบ้านของท่าน

 • ปลอดภัยและมั่นใจ

  บริษัทเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่  “ผ่านการรับรองของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา” เท่านั้น และในทุกขั้นตอนของ การปฏิบัติงาน พนักงานจะปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจในความปลอดภัยต่อสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยง

 • ซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า

  บริษัทฯตระหนักว่า จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการที่ถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติงานตามสัญญาทั้งงานทำและ งานตรวจเช็ค โดย “ไม่เอาเปรียบและฉ้อโกงผู้ใช้บริการ” เช่น การใช้น้ำยาไม่ตรงมาตรฐาน ฯลฯ

เรื่องน่ารู้ กับวิธีกำจัดปลวก